Poziv za Skupštinu Društva

Objavljeno: 01.04.11

Sukladno članku 50. Statuta Pomorskog športskog društva Zenta, Upravni odbor PŠD Zente odlukom sa sjednice od 10.ožujka 2011.g. saziva redovitu godišnju Skupštinu Društva, koja će se održati u Velikoj sali PŠD Zenta , Cvjetna 1, u srijedu 06. travnja 2011. godine s početkom u 18.00 sati.

Za Skupštinu predlažem slijedeći

D N E V N I     R E D

 

– Izbor ovjerovitelja zapisnika

– Izbor zapisničara

 

1.     Financijsko izvješće o poslovanju Društva u 2010.g.

2.     Izvješće Nadzornog odbora Društva

3.     Prijedloga financijskog plana poslovanja i programa rada Društva za    2011.g.

4.     Osnove financijskog plana i programa rada Klubova za 2011.g.

5.     Završna riječ Presjednika Društva

6.  Prezentacija web stranice PŠD Zente

 

Molimo da Skupštini obvezno nazoče svi pozvani članovi Društva, ali i svi ostali članovi.

S poštovanjem,

PRESJEDNIK:

 

Joško Burica