Izvještaj neovisnog revizora o obavljenoj financijskoj reviziji financijskih izvještaja za 2018. godinu

Objavljeno: 15. 03. 2019

Izvještaj neovisnog revizora o obavljenoj financijskoj reviziji financijskih izvještaja za 2017. godinu

Objavljeno: 29. 06. 2018

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ NEPROFITNE ORGANIZACIJE

Objavljeno: 13. 06. 2017

Pogledajte dokument u nastavku

Izvješće revizora Pomorsko športskog društva Zenta(.pdf, 150 KB)

POZIV ZA SKUPŠTINU DRUŠTVA

Objavljeno: 17. 04. 2012

Split , 11.travnja 2012.

Sukladno članku 50. Statuta Pomorskog športskog društva Zenta, Upravni odbor P.Š.D.Zente na sjednici održanoj dana 10. travnja 2012. godine  donio je Odluku o sazivu redovite godišnje Skupštine Društva , koja će se održati u Velikoj sali P.Š.D. Zente, Cvjetna 1, u četvrtak 26.travnja 2012. godine s početkom u 18.00 sati.

Za Skupštinu predlažem slijedeći

                                                    DNEVNI RED:

               -Izbor ovjerovitelja zapisnika

               -Izbor zapisničara

1.)Izviješće o radu u Društvu 2011.g

2.)Financijsko izviješće o poslovanju Društva u 2011

3.)Izviješće Nadzornog odbora

4.)Prijedlog financijskog plana poslovanja i programa rada Društva za 2012

5.)Tekuća problematika rada Upravnog odbora Društva

6.) Završna riječ Predsjednika Društva

Molim Vas da Skupštini nazoče svi pozvani članovi Društva, ali i svi ostali članovi

S poštovanjem,

                                                                                                              Predsjendik Skupštine:

                                                                                                             Joško Burica